1234 # 25 haasteen aiheena on puolison tai parhaan ystävän syntymäpäivä.

Tuhatkahdeksansataa-luvulla tasa-arvo ei vaatinut tasapuolista sukupuolijakaumaa: Tässä on nyt yksi koppelo ja kaksi ukkometsoa. Ukkometsot soitimella. Taitelijanhan tunnette!

Katso myös toisten syntymäpäivät