Tänään oli yhteisvastuun palauteilta seurakunnan leirikeskuksessa. Pohdimme saunomisen ja iltapalan ohella, miten voisi tehostaa keräystoimintaa. Pohdimme myös, mitä vaikuttaa nykyinen taloudellinen tilanne keräykseen. Joku kertoikin, että kerääjälle sanottiin, että kun sotapojat tulevat keräämään, niin sitten annamme heille. Sitten kun nuo tulivat keräämään myös hänen oveltaan, niin tämä kysyi heiltä, miten muhkeasti olette saaneetkaan, kun naapurusto lupaili antaa vain teille. Nuoret miehet vastasivat, että ei heillekään kovin paljon annettu… Ei enää kaupunkimaisessa yhteisössä kovin paljon haluta antaa läheisen, eikä etenkään kaukaisen lähimmäisen hyväksi. Myös tuo, että usealla on vain pankkikortti käytössä eikä yleensä enää kovin paljon käteistä käsissä, vaikuttaa kerääjille annettavaan lahjoitukseen.

Yhteisvastuukeräyshän on Suomen suurimpia hyväntekeväisyyskeräyksiä. Tämä vuotuinen keräys oli jo vuonna 1950 ensimmäisen kerran. Keräysajankohta on kevättalvella helmikuun alun sunnuntaista vappuun. Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ulkomaiseen ja kotimaiseen diakoniaan. Yhteisvastuukeräys puhuu unohdettujen ihmisryhmien, lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämän vuoden, vuoden 2009 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan Suomen maahanmuuttajien työllistymistä ja köyhimpien ihmisten toimeentuloa Bangladeshissa.

60 % keräyksen tuotosta käytetään Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään Suomen maahanmuuttajien työllistymiseen ja 20 % käytetään kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Yhteisvastuu 2009 tukee Bangladeshissa pienyrittäjyyttä, maanviljelyä ja naisten ansiotyömahdollisuuksia. Kaikkein köyhimmille myönnetään pienluottoja ja heitä koulutetaan työelämään. Ihmisiä rohkaistaan myös järjestäytymään kylätoimikunnissa ja ottamaan vastuuta omasta elämästään ja yhteisönsä kehittämisestä.  Suomessa Yhteisvastuukeräys edistää maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Omassa seurakunnassa on myös pohdittu, miten voidaan työllistää maahanmuuttaja / maahanmuuttajia.

Tänäkin iltana sain luottamustehtävänä laittaa kolmivuotiaan yöunille. Tulin illanvietosta ja pieni oli odottamassa iltapesua, iltarukousta ja iltalaulua: "Tule kanssani Herra Jeesus..."