”Herra siunatkoon sinua…” Tätä siunausta me tarvitsemme joka päivä elämäämme.

Ketef Hinnomista, Jerusalemista, löytyi vuonna 1979 kaksi pientä hopearullaa. Kun ne avattiin, havaittiin, että molemmissa oli muinaisheprealaisin kirjaimin kaiverrettuna Herran siunaus (4. Mooseksen kirja 6:24-26). Hopearullat, joista toisen pituus on 39 mm ja toisen 97 mm, ovat Raamatun vanhin tunnettu katkelma. Ne ovat satoja vuosia vanhemmat kuin jopa kuuluisat Qumranin tekstilöydöt.  Löytö osoittaa, että Herran siunausta on käytetty myös muulla tavoin kuin suullisesti lausuttuna papillisena siunauksena. Sitä on kannettu hopeaan kaiverrettuna kaulassa. Herran siunaus oli ihmisille jo 2500 vuotta sitten niin tärkeä ja läheinen, että se sijoitettiin lähelle sydäntä. Riipuksen kantaja kantoi Herran siunausta.
 
Tuo edellinen teksti oli mukana ostaessani tätä Herran siunaus -riipusta, jota olen usein antanut jollekin rippilapselle tai muussa tilaisuudessa siunauksen toivotukseksi. Se sopii yhtä hyvin niin nuorelle kuin vanhalle, niin pojalle kuin tytölle.

1.
Jo ennen syntymääni,
kun uinuin toivona,
myös minut lapseksesi
jo tunsit, Jumala.

2.
Näin laupeuden syli
minua ympäröi,
kun olit lähempänä
kuin äidin sydän löi.

3.
Jo idussani sykki
elämä ihmeineen.
Loit täyden tarkoituksen
sen hetkeen jokaiseen.
4.
Sinulta oikeuden
sain tähän elämään
ja kotiin, isänmaahan
ja omaan tehtävään.

5.
Kuin kirkas aamutähti
iloitsee taivaalla,
saan valtakunnassasi
vapaana iloita.

6.
Talleta, Isä taivaan,
haltuusi päiväni.
Laupeutesi syli
on turva tielläni.
(Virsi 395)