Synodaalikokous hiippakuntamme papeille ja lehtoreille pidettiin 28. – 29.9.2010 Scandic Hotel Rosendahlissa Tampereella.  Piispa kutsuu hiippakunnan papit ja lehtorit synodaalikokoukseen vähintään joka kuudes vuosi. Synodaalikokouksen tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä, seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.  Sana synodaalikokous tulee tulee kreikan kielen sanasta syn odos, joka tarkoittaa "yhteistä tietä", neuvottelua ja kokousta.

Tänään synodaalikokouksessa pohdimme ryhmissä Jumalan puhetta aikamme konteksteissa. Tarkempina aiheina olivat Kommunikoiva Jumala, pohdintaa Juha Pihkalan artikkelin pohjalta; Outouden teologiaa, millaista voisi olla Jumalan puhuttelu postmodernin häpeän keskellä?; Raamattu: Jumala-puhe muuttuvissa konteksteissa; Jumalanpalvelus: Miten messun ja saarnan kieli voisi avata Jumala-puhetta tässä ajassa?; Jumalan ja ihmisten kertomukset – narratiivisuus eri konteksteissa.
 
Sakari Löytty lauloi ja puhui messun suhteesta paikalliseen kulttuuriin.
 
Viimeisessä, Miten puhua Jumalasta tässä ajassa, osassa Lahden teologien (lähinnä Keski-Lahden pappien) house band vastasi virsien säestyksistä.
 
Matti-piispa aloitti eilen synodaalikokouksemme ja tänään päätti omalla puheenvuorollaan tämän jakson ja lähetti meidät matkaan:
"Lähtekää rauhassa. Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten."
 
Matti-piispa näytti ikonin kuvaa puheessaan. Romanialaisessa maalaisikonissa näkyy kuva, jossa Jumala ilmoittaa itsensä kolmessa persoonassa, jotka pitävät yhtä (ks. kasvot). Ortodoksisessa opissahan on Isä, josta Poika ja Pyhä Henki lähtevät. Toisessa kuvassa oli keskiaikainen alttarikaappi, jossa oli kuvattuna kolmessa eri tehtävässä teot, jotka muodostavat yhden. Pyhän kolminaisuuden teot pitävät yhtä. Koko Jumala toimii kunkin persoonan teoissa. Jumalanpalvelushan kuten kirkolliset toimituksetkin aloitetaan ja lopetetaan aina Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.
Kotona sillä aikaa kun kokoustelin, mies oli nostanut perunankin.
Sana tälle päivälle: "Luotettava opetus oli hänen sanoissaan,
eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan.
Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni,
ja monet hän palautti takaisin synnistä.
Papin suun tulee jakaa tietoa,
hänen huuliltaan odotetaan opetusta.
Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja." (Malakia 2:6-7)