Sana tälle päivälle on 3. Mooseksen kirjasta (19:34):
”Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. ”

1248077559_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Päivän kukkiva puu on lehmus. Metsälehmus kukkii heinäkuussa eli parhaillaan ja mehiläiset ovat innokkaasti hakemassa mettä lehmuksista. Myöhäisen kukkimisajankohtansa vuoksi metsälehmus on mehiläisille tärkeä meden tuottaja. Lehmuksesta saadaan erinomaista hunajaa, jota se tuottaa varsin runsaasti. Myös lehmuksenkukkatee on suosittua Saksassa ja Ranskassa.

Lehmus on Suomessa yleisin ja laajimmin levinnyt jalo lehtipuu. Metsälehmus voi kasvaa hyvinkin suureksi, järeärunkoiseksi ja lehtevälatvaiseksi puuksi. Se voi kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi puuksi. Metsälehmusta kutsutaan myös niinipuuksi, koska sen niintä aikanaan käytettiin köysien ja virsujen valmistamiseen. Siemenestä syntyneet taimet kasvavat aluksi hitaasti, mutta kantovesat kasvavat alusta lähtien nopeasti.