Suosi suomalaista   - protestimieliala taisi olla tällä miehellä ulkomaisia kerjääjiä kohtaan Postitalon tienovilla. ( Suosi suomalaista. Anna kolikkosi mieluummin minulle. Ostan niillä lonkeroa.)

Kolmen Sepän patsaan teitämiillä oli taidetta myytävänä.

Sanomatalossa Mediatorilla oli Helsingin taideyhdistyksen vuosinäyttelyn "taide kuuluu kaikille" avajaiset.  "Taide kuuluu kaikille" ilmentää monimuotoista taidetulkintaa. Näyttelyn avasi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Lähdin Sanomatalosta kävelemään Töölönlahden rantoja pitkin. Matkalla kohtasin lisää taidetta - aidassa monenlaista.

"Suomi julisti kannanottonsa yleismaailmallisen rauhan puolesta 13.9.1998 tulemalla Sri Shinmoy Peace-Blossom-maaksi..." luki tuon Töölönlahden rannalla olevan muistomerkin edessä kivessä... "Rauha on samalla kertaa ihmiskunnan sydämen tuoksu ja ihmiskunnan elämän kauneus"

Matkan varrella oli Falun Dafa voimistelijoitakin, jotka kutsuivat ilmaiseen opetukseen.

Ja myös satamäärin kanadanhanhia, jotka olivat ulosteillaan sotkeneet muun muassa oopperatalon seutua.

Sana tälle päivälle:" Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä. Jos hän horjahtaakin, ei hän suistu maahan, sillä Herra pitää häntä kädestä." (Psalmi 37:23-24)