Tämä päivä on ollut valmistautumista huomisiin toimituksiin ja toimituskeskusteluja vielä uudelleen puhelimessakin. Siunattavien omaiset ovat halunneet tarkistella asioita vielä ja puhuminen, muisteleminen, pohtiminen, on tärkeää. Osaisinpa tukea oikein.

Jokaisessa juhlassahan on kaksi osaa, valmistautuminen ja itse juhla. Juhla tuntuu enemmän juhlalta, jos siihen on valmistauduttu huolella ja rauhassa. Kirkollinen toimituskaan ei ala alkuvirrestä, vaan sitä edeltää valmistautuminen Pyhän kohtaamiseen. Valmistautuminen tukee rukouselämää tuomalla säännöllisyyttä uskonelämän hoitamiseen. Valmistautuminen luo siltaa yksityisen hartauselämän ja julkisen jumalanpalveluksen välille. Se helpottaa myös keskittymistä. Valmistautuminen on sekä käytännöllistä että hengellistä. Toimituksessa palvelevat valmistautuvat  toimitukseen huolellisesti ja rukoillen.  Näin ainakin pitäisi tehdä.

Jumala,
nykyisyys täyttää ajatuksemme
kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla.
Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan,
emme edes ymmärrä kaivata.
Havahduta meidät tajuamaan,
että tulevaisuus on jo läsnä
kaikissa ratkaisuissamme.
Auta näkemään, että sinä luot uutta.
Auta kuulemaan, kun kutsut meitä.
Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen