Tänään on kevätpäiväntasaus. Yö ja päivä ovat yhtä pitkiä. Suomen Lähetysseura haluaa tasata hyvinvointia maailmassa, sillä rakkaus lähimmäiseen ei tunne rajoja. Lähetysseuran vuotuinen Tasaus-kampanja alkaa kevätpäiväntasauksesta. Sen teemana on ”Rakkaus lähimmäiseen ei tunne rajoja”.  Suomen Lähetysseuran jo perinteeksi tullut Tasauspäivä-kampanja kerää tänä vuonna rahaa Senegalin terveydenhuollon kehittämiseen.

Kävimme Senegalissa kolme vuotta sitten opintomatkalla tutustumassa Lähetysseuran työhön. Lähetysseura tukee Länsi-Senegalissa Thiaydiayden kaupungin terveyskeskuksen toimintaa sekä avoterveydenhuollon kehittämistä kaupunkia ympäröivissä kylissä. Fatickin alueella Lähetysseuran työntekijät kouluttavat kirkon työntekijöitä jakamaan kylissä tietoa mm. puhtaan veden ja hygienian merkityksestä.

 

Lähetysseura tukee Senegalissa myös kaivojen rakentamista.  Vettä nostetaan tässä noin 30 metrin syvyydestä.

Kaivosta saadaan vettä niin talouskäyttöön kuin eläimillekin.

Vedenhaku on naisten ja tyttöjen työtä.

Voit olla rakentamassa kaivoa tai tukea muuten. Esimerkiksi kaivon vinssi maksaa 23 euroa tai  kaivo maksaa noin 800 euroa Senegalissa, kertovat Suomen Lähetysseuran tasaussivut.  Lahjoittaja voi tehdä Tasaukselle kertalahjoituksen tai ryhtyä säännölliseksi kuukausilahjoittajaksi, Tasaajaksi.  Jokainen voi auttaa, sillä rakkaudella ei ole rajoja!