Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19-20)

Kristillinen lähetystyö on kristinuskon sanoman levittämistä sanoin ja teoin. Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetystyössä autetaan koko ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Lähetystyön tuloksena on syntynyt itsenäisiä kansallisia kirkkoja, jotka sekä kutsuvat että itse lähettävät lähetystyöntekijöitä. Lähetystyössä tarvitaan lähettäjiä ja lähtijöitä. Lähetystyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon sekä hänen hengelliset että ruumiilliset tarpeensa. Siksi lähetystyötä tehdään monin eri tavoin: opettamalla, julistamalla ja parantamalla ihmisten elinolosuhteita.

 1244183585_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Vesi ja elävä vesi! Senegalissa lähetystyön yhtenä auttamiskohteena on ollut kaivojen kaivaminen.

Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlia vietetään 5.–7.6. Tampereella. Ne juhlistavat Lähetysseuran ja samalla kirkon lähetystyön 150-vuotista taivalta. Vieraita tulee lähes kaikista niistä noin 30 maasta, joissa Lähetysseura on toiminut. Tampereella mekin olemme oman seurakuntamme edustajina mukana juhlilla. Tällä kertaa juhlat ovatkin erilaiset kuin aikaisemmin. Ne ovat kaupunkijuhlat eli keskellä kaupunkia. Luvassa on puhetta, teatteria, tanssia, musiikkia ja värikästä menoa. Tervetuloa kaikki lähetystyöstä ja kansainvälisyydestä kiinnostuneet!