auki

kiinni

Helsingin evankelis-luterilaisissa seurakunnissa on tällaisia kummitodistuksia.