Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäivä ja samalla lähetyspiirinkin kokoontuminen oli tänään. Saimme vieraan Lähetysseurasta, joka kertoi mielenkiintoisesti työstään Botswanassa  Thusossa. Botswanan evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämä vammaisten kuntoutuskeskus Thuso on toiminut vuodesta 1987 maan pohjoisosassa entisen Namibian lähetin Helmi Makkosen aloitteesta.  Lähetysseura on tukenut kuntoutuskeskusta alusta asti. Myös Botswanan valtio tukee sen toimintaa.

Thusossa kehitetään yhteistyötä kyläyhteisöjen ja valtion järjestämän terveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on saada koulutettuja vastuuhenkilöitä opastamaan ja tukemaan vammaisia ja heidän omaisiaan. Kuntoutuskeskuksessa vammaiset voivat opiskella nahkatöitä, ompelua, puutarhanhoitoa ja kudontaa. Heille tarjotaan fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa ja pari Theraplay -kouluttajaa vetää kuntoutuskeskuksessa kursseja. Theraplay -menetelmä on kehitetty 1960-luvun lopulla USAssa. Se on lyhytterapiamuoto, joka perustuu äiti-lapsi-suhteen uudelleen rakentamiseen. Menetelmän tavoitteena on, että lapsen mielikuva itsestään muuttuu myönteiseksi hyvän aikuissuhteen avulla. Yleensä theraplayta annetaan kymmenkunta kertaa, 20 - 30 minuuttia kerralla. Kohteena voi olla yksi lapsi, jolloin kyse on terapiasta , tai ryhmä, jolloin puhutaan kuntoutuksesta. Theraplay -menetelmä on pieni, halpa ja kaikille sopiva menetelmä. Tärkeintä siinä on rakastava asenne.
Päivä on ollut muutenkin vaihteleva. Saimme lapsenlapsia vieraaksi muutamaksi päiväksi. Aika on kulunut rattoisasti heidän kanssaan. Pienillä on nyt harmikseen hieman flunssaa:  yskää ja nuhaa.

Tämä hiirialusta muistuttaa caminosta minua tullessani koneelle .